Specialistul nostru efectuează diagnosticul, reparașia și deservirea oricăror construcții din PVC și aluminiu cu geam termopan de la diferiți producători. Lucrările se efectuează utilizînd materialele (piese și accesorii) de la producător, care garantează executarea și funcționarea fără probleme în viitor.

Specialistul iesă la obiect – defectarea (ieșirea) costă 70 lei. În urma examinării se apreciază volumul de lucrări și costurile aferente.